Bilder och loggor för nedladdning

Högerklicka på bilden och välj "Spara som" för att spara ned på datorn. 

Ange "Foto: Svealandstrafiken" om du väljer att publicera någon av bilderna. Har du frågor eller specifika önskemål om bilder är du välkommen att kontakta Malin Wagerman070-417 18 69 eller malin.wagerman@svealandstrafiken.se

Malin Wagerman
Tf. Chef Kommunikations- och digitalisering

Geert Schaap
Chef Teknik och innovation

Peter Liss
VD

Carola Lilja
HR-chef

Mattias Ceder
Ekonomichef

Martina Lindblom Alanko
Hållbarhets- och Inköpschef

Peter Beckman
Produktionschef

Thony Lundberg
Chef trafikplanering